2012052113376125591oj5zVjq201205211337602739hUQKpTSU201205211337612564CT1YyzpL201205211337602735ghQoCp7F201205211337602743WfKXoqNr201205231337780634PXkHCJA9

Bostadsområdet

      I Källberga ska den planerade bebyggelsen bevara och värna det öppna landskapsrummets karaktär och tillvarata natur, kultur och rekreativa värden. Närheten och kopplingen till Ösmo, både vad gäller service och Ösmo pendeltågsstation samt den nya motorvägen ger Källberga en god förankring lokalt och regionalt. De goda kommunikationerna och närheten till befintlig bebyggelse är tillsammans med platsens natur- och kulturmiljö det som ger Källberga bra förutsättningar att utvecklas till ett attraktivt område för boende och arbete. Ta gärna del av Nyäshamns visionära stadsplan (etapp 4) som beskriver visionerna om en länk mellan Nynäshamn
och Ösmo.

Källberga ska utvecklas i enlighet med Nynäshamns kommuns mål att vara en ekokommun. Husen ska byggas av sunda material och ha en låg energianvändning. Den ekologiska grundsynen ur ett socialt hållbart perspektiv ska möjliggöras genom en genomtänkt utformning av kvartersrummen och husens inbördes placering. Blandningen av olika hustyper och boenden gör det möjligt att bo  i Källberga under livets olika skeden. Området kommer att bebos av människor i olika åldrar och vara levande under dygnets alla timmar.

Den flexibla detaljplanen möjliggör att växa och krympa sitt boende under livets olika skeden.

       Korta fakta om Nynäshamn

 • 30 minuters bilresa från Globen, sedan 2010
        4-filig motorväg
 • 1 900 soltimmar per år
 • Ingen boende har längre än 9 km till havet
 • 1 852 öar
 • 100 mil kust
 • 5 pendeltågsstationer
 • 2 internationella färjeförbindelser till Polen och Lettland 
        samt färjelinjer till Gotland
 • Källa: www.nynashamn.se

Källberga blir indelat i flera mindre områden, lagom stora enheter för att främja grannsamverkan. En ekonomisk hållbarhet åstadkoms genom bland annat hög kvalitet på byggandet och låg energiförbrukning. Den sociala hållbarheten åstadkommes bl a genom att planera in olika typer av offentliga och privata platser, storleken på sociala enheter och grön teknik.

I Källberga ska man kunna bo och arbeta hemma, eller i sitt bostadsområde. Det minskar behovet av pendling och transporter.

För aktuell information om hur arbetet med detaljplanen fortskrider läs gärna mer på Nynäshamns Kommuns webbplats.


Karta


Visa större karta