201205211337602743WfKXoqNr201205211337602739hUQKpTSU201205211337602735ghQoCp7F2012052113376125591oj5zVjq201205231337780634PXkHCJA9201205211337612564CT1YyzpL

Bostadsområdet

I Källberga ska den planerade bebyggelsen bevara och värna det öppna landskapsrummets 
ka raktär och tillvarata natur, kultur och rekreativa värden. Närheten och kopplingen till Ösmo, både vad gäller service och Ösmo pendeltågsstation samt den nya motorvägen ger Källberga en god förankring lokalt och regionalt. De goda kommunikationerna och närheten till befintlig bebyggelse är tillsammans med platsens natur- och kulturmiljö det som ger Källberga bra förutsättningar att utvecklas till ett attraktivt område för boende och arbete.

Källberga ska utvecklas i enlighet med Nynäshamns kommuns mål att vara en ekokommun. Husen ska byggas av sunda material och ha en låg energianvändning. Ett ekologisk och socialt hållbart område åstadkoms tack vare en genomtänkt utformning av kvartersrummen och husens inbördes placering. Blandningen av olika hustyper och boenden gör det möjligt att bo i Källberga under livets olika skeden.

Korta fakta om Nynäshamn

  1. 30 minuters bilresa från Globen, sedan 2010
          4-filig motorväg
  2. 1 900 soltimmar per år
  3. Ingen boende har längre än 9 km till havet
  4. 1 852 öar
  5. 100 mil kust
  6. 5 pendeltågsstationer
  7. 2 internationella färjeförbindelser till Polen och                  Lettland samt färjelinjer till Gotland
  8. Källa: www.nynashamn.se

Källberga blir indelat i flera mindre områden, lagom stora enheter för att främja grannsamverkan. En ekonomisk hållbarhet åstadkoms genom bland annat hög kvalitet på byggandet och låg energiförbrukning. Den sociala hållbarheten åstadkommes bl a genom att planera in olika typer av offentliga och privata platser, storleken på sociala enheter och grön teknik.

I Källberga ska man kunna bo och arbeta hemma, eller i sitt bostadsområde. Det minskar behovet av pendling och transporter.

För aktuell information om hur arbetet med detaljplanen fortskrider läs gärna mer på

Nynäshamns hemsida.

Karta


Visa större karta