201205211337602739hUQKpTSU201205211337602743WfKXoqNr2012052113376125591oj5zVjq201205211337602735ghQoCp7F201205231337780634PXkHCJA9201205211337612564CT1YyzpL

Hustyp B1 (Bebyggelse i sluttning)

I Källberga värnar man om det kuperade landskapet och det kommer därför att finnas många olika typer av souteränghus och hus på stolpar. Entrévåningen nås alltid från gatan.

Till varje hus kommer det att finnas en liten gård och/eller en terrass.